DOMŮ menu

Půjčka na auto | karavan

Půjčka na auto, leasing, úspory nebo půjčovna?

Nákup karavanu nebo obytného auta je možné financovat z úspor, bankovní účelové nebo bezúčelové spotřebitelské úvěry, finančního nebo operativního leasingu nebo nebankovních úvěrů, resp. půjčky na obytná auta, resp. na jejich pořízení (jedno, zda pro soukromé nebo firemní účely). Další z možností oblíbených především na počátku devadesátých let je varianta / forma leasingu, tak zvaný leaseback, častěji zmiňovaný nebo, chcete-li, vžitý jako zpětný leasing. Dlouhá léta používaný termín byl a stále ještě je spojovaný s automobily, v posledních dvou letech roste jeho užívání ve spojitosti s nemovitostmi, respektive, s většinou, nebankovním úvěrem zajištěným právě nemovitostí.

Pořízení karavanu vs zdroje a poskytovatelé půjček

Z hlediska poskytovatele bývá půjčka na auto poskytnuta ze soukromých zdrojů / úspor, z bankovních nebo různých mimobankovních zdrojů. Nejčastější jsou banky a jejich úvěrové zdroje a leasing, i přes pokles rychlosti růstu i nadále roste podíl toho operativního, jehož výhodou je, že kupujicí má v rámci leasingové smlouvy zajištěné i další služby jako jsou servis, řešení, vyřízení a peněžní vyrovnání pojistných událostí, silniční daň, dálniční známky, výměnu a přezutí pneu, běžnou údržbu, skladování pneu a další podobné služby.

Porovnání forem financování

Porovnání / srovnání celkové částky pro různé způsoby financování na konci sledovaného období má smysl pouze a jen tehdy, pokud srovnáváme srovnatelné. Při rozhodování je zapotřebí vzít v úvahu všechny varianty včetně zapůjčení vozu z půjčovny, propočítat jejich celkovou finanční náročnost a poté srovnávat pouze srovnatelné údaje, to jest stejnou délku období, pořizovací cenu včetně poskytnutých výhod. Výsledný údaj bude mít vypovídací hodnotu potřebnou pro správné rozhodnutí z hlediska financí pouze v případě, pokud všechny porovnávané formy profinancování budou zahrnovat veškeré náklady, to jest včetně nákladů pojištění, servisu, vyřizování pojistných událostí a tak zvanou hodnotu odložené příležitosti, jako jsou úroky / výnosy z uložených peněz (například termínované vklady, obligace, státní dluhopisy a podobně), pokud pořídíme vůz na splátky nebo leasing.

Srovnání bankovních a nebankovních půjček / úvěrů

Srovnávání bankovních, ale i řady forem nebankovních spotřebitelských úvěrů je nejsnadnější ve srovnávačích finančních / úvěrových služeb. Pár minut strávených nad články zabývajících se nebankovními úvěry mohou výrazně pomoci při orientaci v základních parametrech a při idenfitifikaci rizik zadlužení. Pokud flotila obytňáků / jakýchkoliv aut není prostředkem obživy nebo nejsou základním prostředkem pro její získání, je dobré zdroje a formu financí na pořízení důkladně propočítat, konzultovat a zvážit. Výsledkem mohou být statitícové úspory na přímých, ale i nepřímých výdajích.

Finanční poradenství zdarma

Pokud si výsledkem srovnávání jednotlivých možností nejste jistí, využijte právní a úvěrové poradenství zdarma poskytované státem podporovanými občanskými poradnami. Zaměstnanci poraden mají intenzivní zkušenosti s finančním poradenstvím, zadlužením i aktuálním stavem nabídek jednotlivých poskytovatelů. Poradenství zdarma lze využít při jakémkoliv typu zadlužení i hledání možností, jak zadlužení snížit a zlevnit a to nejen v případě exekuce.

Obliba finančních zdrojů pro půjčky na obytná auta

Trh zdrojů od devadesátých let prochází až překotnými změnami. Od prvních nákupů přímo v zahraničí za vlastní volné peníze, po první nákupy za hotové u vznikajících českých zastoupení, po rostoucí podíl pořizování vozů z "firemních prostředků" na konci devadesátých let, přes leaseback až k naprostém zlomu a přechodu k různým formám operativních leasingů jsou reakcí na rozvíjející se trh nejen automobilů, ale i doprovodných a bankovních služeb. Kolem roku 2010 činil podíl podíl úvěrů na celkovém prodeji automobilů obecně (rozvoj prodeje obytných vozů v němž karavany včetně těch dovozených do bazarů má nezanedbatelný podíl) téměř 74% (údaje ŠkoFIN) s tím, že daňové předpisy uspíšily razantní zlom v portofliu poskytovaných laesingových služeb a přechod od finančního k operativnímu. Daňové / účetní / odpisové nevýhody týkající se hlavně vozů z parku s vysokým nájezdem, kdy po dvou až třech letech morálně a technicky odepsaný a zastaralý vůz bylo nutné díky daňovým přepisům odepisovat ještě dalších dva roky, vyvolaly změnu a s většími či méně podstatnými odchylkami mají svou platnost až dodnes.